Behoud ons BOS

Behoud ons BOS

UITHOORN – (BE)HOUDEN van het LibelleBOS? Kom naar de "inspraak"avond op 30 november! De reacties op het vorige stuk over het Libellebos hebben laten zien hoezeer het huidige bos wordt gewaardeerd en hoe belangrijk het voor Uithoorn is om dit BOS te behouden. Ik wil dan ook iedereen die het bos ter harte gaat en die van het bos geniet (zelf, met kinderen of met de hond) oproepen om op 30 november naar de inspraakavond van de gemeente te komen.