(Top)natuurdag Noord-Holland

(Top)natuurdag Noord-Holland

UITHOORN –
Vanuit allerlei hoeken is er kritiek op de Natura 2000-status van natuurgebieden als duinen, veenweiden, Markermeer en Waddenzee. Op zaterdag 8 december tijdens de zevende Noord-Hollands natuurdag worden juist de positieve kanten van deze zeer waardevolle natuurgebieden belicht.