Beterburen zoekt versterking

Beterburen zoekt versterking

UITHOORN – De meldingen bij buurtbemiddeling nemen toe in Uithoorn. BeterBuren zoekt Uithoornaars die inwoners willen ondersteunen bij een burenconflict. Gemiddeld gaat het om drie uur werk per maand.Buurtbemiddeling gaat in de gemeente Uithoorn onverminderd door.