Uitslag stelling: ambtenaar moet in Uithoorn wonen

Uitslag stelling: ambtenaar moet in Uithoorn wonen

UITHOORN – Op de stelling van vorige week ‘Ambtenaar moet in UIthoorn wonen’ reageerden in totaal 122 bezoekers van de site. 82 % was het eens met de stelling en vindt dat ambtenaren bij voorkeur binnen de gemeentegrenzen moeten wonen.